ระบบยื่นความจำนงขอซื้อทรัพย์งาน MEGA SALE 2020 ครั้งที่ 2

เริ่มตั้งแต่ เวลา 9.00 น. ของ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นความจำนงขอซื้อทรัพย์สินบ้านมือสองงาน MEGA SALE 2020 ครั้งที่ 2 แล้ว