ภาพบรรยากาศงานเสวนาในหัวข้อ ผู้สูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ภาพบรรยากาศงานเสวนาในหัวข้อ ผู้สูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0”

8 July 2018