ภาพบรรยากาศงานประมูลทรัพย์ NPA ธอส. วันที่ 8 กรกฎาคม 2561