ภาพบรรยากาศการเสวนาเรื่อง “JOINT VENTURE” โอกาสใหม่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ”