ภาพบรรยากาศการเสวนา “กฎหมายนายหน้าแนวไหนเหมาะสมกับประเทศไทย