ภาพบรรยากาศงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ 2561 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ช่วงบ่าย